Strategia marketingowa – co to takiego?

Strategia marketingowa to sposób, w jaki firma wykorzystuje własne możliwości marketingowe i taktykę rynkową, aby skutecznie osiągnąć swoje cele. Droga do sukcesu to działania firmy prowadzone zgodnie z przyjętą strategią marketingową. Każda firma powinna mieć taką strategię, która pozwoli na wdrożenie odpowiednich działań prowadzących do sukcesu w zmieniających się warunkach rynkowych.

Czym jest strategia marketingowa?

W literaturze termin strategia marketingowa rozumiany jest podobnie jak strategia korporacyjna. W rzeczywistości strategia korporacyjna dotyczy całej organizacji, podczas gdy strategia marketingowa koncentruje się na węższych obszarach problemu. Zajmuje się przede wszystkim interakcjami, które mają miejsce tam, gdzie firma wchodzi na rynek. Należy podkreślić, że planując strategię marketingową dla konkretnego produktu lub wybranych ofert firmy lub kampanii marketingowych, należy uwzględnić strategię firmy, a zwłaszcza strategię rozwoju marki. Strategia marketingowa to zbiór ściśle określonych zasad postępowania i środków, których musi przestrzegać firma, aby dobrze prowadzić działalność i osiągać maksymalne zyski na rynku. Strategia ta jest zbiorem najbardziej korzystnych zasobów do osiągnięcia celów marketingowych firmy. Takie strategie umożliwiają wykorzystanie nowych możliwości rynkowych, ograniczenie ryzyka i zagrożeń rynkowych oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Strategia marketingowa – dlaczego jest niezbędna w firmie?

Istnieje sporo wymówek, że strategia marketingowa dla konkretnej firmy istnieje tylko w głowie prezesa lub, co gorsza, w powiedzeniu „jutro” lub „kiedyś”. Budowanie strategii marketingowej potrzebuje dużo czasu, zasobów, sporej wiedzy i danych. Wiele firm (według niektórych badań jest to prawie połowa) nie zasiada do stołu i nie myśli o swoim biznesie oraz nie zapisuje ważnych informacji w jednym miejscu. Jest to oczywiście błąd. Istnieje wiele korzyści ze strategii marketingowej w postaci fizycznej, która jest przejrzysta, jasna, zrozumiała i dostępna dla firmy.